Czy to się opłaca?

Optymalizacja podatkowa bieżących dochodów , będzie opłacalna, gdy po odliczeniu wszystkich poniesionych kosztów, czysty zysk przedsięwzięcia okaże się niższy od osiąganego w sytuacji, gdyby optymalizacja nie miała miejsca.

W praktyce poszczególne rozwiązania mogą być opłacalne już od kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych obrotu miesięcznie.
Zastrzegamy, że powyższe uwagi mają charakter uwag przykładowych i jedynie orientacyjnie prezentuję problemy, które bierzemy pod uwagę przy indywidualnej ocenie każdego przypadku. Np. dla optymalizacji bieżących dochodów znaczenie ma: faktyczne miejsce wykonywania działalności, przedmiot działalności, pochodzenie towarów czy forma prowadzonej działalności.