Oferujemy między innymi:

 • Optymalizację podatku VAT
 • Optymalizację podatku dochodowego
 • Optymalizację podatkową zysków z handlu międzynarodowego
 • Optymalizację podatkową zysków z usług pośrednictwa
 • Optymalizację podatkową zysków z handlu internetowego (e-commerce) oraz usług świadczonych zdalnie
 • Optymalizację podatkową zysku operacyjnego poprzez alokację części źródeł kosztów poza granicami Polski
 • Optymalizację podatkową procesu zbycia nieruchomości
  Optymalizację podatkową przychodów z wartości niematerialnych i prawnych
 • Optymalizację podatkową w zakresie podatku od zysków kapitałowych, w tym m. in.:
  • Optymalizację podatkową dywidend
  • Optymalizację podatkową zysków z Giełdy Papierów Wartościowych
  • Optymalizację zysków z Forexu
  • Optymalizację innych inwestycji kapitałowych na rynku polskim (m.in. zbycie akcji bądź udziałów)
 • Optymalizację w zakresie podatku od spadków i darowizn
 • Optymalizację w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych